Category Archives: Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Điều 1. Nội dung đăng ký kinh doanh:             1. Tên Doanh nghiệp. Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DONGSUNG VINA Tên giao dịch bằng tiếng Anh: DONGSUNG VINA COMPANY LIMITED 2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên (Doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài). Doanh nghiệp có tư […]